About Us

Jan

Zapytanie ofertowe nr TS/1/2017

Zapytanie ofertowe nr TS/1/2017

dotyczące

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego  dla Tech Sim Sp. z o.o. w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw podziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
System sterowania statkiem powietrznym z aktywnym generowaniem obciążeń (zwany dalej aktywnym wolantem).
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (pdf)

ODPOWIEDZI do Zapytania ofertowego

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.01.2017 do godz. 16.00