About Us

Nov

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/2015 dotyczącego wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę̨ naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 listopada 2015 roku do godz.16:00.

Warszawa, dnia 16.11.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015